Vyzkoušet zdarma 226 256 081 E-shop

Balíček Přijímačky ČJ+MAT 9

Balíček Přijímačky ČJ+MAT 9

Balíček Přijímačky ČJ+MAT 9

Kód: PCJM9

Popis

Balíček je složen z kurzů češtiny a matematiky za zvýhodněnou cenu. Tyto kurzy Vás připraví na přijímací zkoušku z češtiny a matematiky na střední školy 2020. Jsou přehledně rozděleny do 6 okruhů po 5 lekcích. Čeká Vás tak 30 + 30 lekcí s videi a testy, ve kterých si postupně zopakujete veškeré učivo češtiny a matematiky ze základní školy. Kurzy Vás zároveň připraví na studium na střední škole.

+ ZDARMA sada cvičebnic PŘIJÍMAČKY 9 Český jazyk a literatura, Matematika v hodnotě 299 Kč

Délka licence

508 dnů

Ukázka

599 Kč s DPH

545 Kč bez DPH

Popis kurzu

Kurzy kladou důraz na hloubkové zopakování učiva češtiny a matematiky v 9. ročníku ZŠ oblíbenou a zábavnou formou videí.  Obsažené sady cvičení a  testů studenta následně připraví na typologii úloh, se kterými se setká  v přijímacím řízení.

Kurzy  jsou rozděleny do 6 tematických okruhů po 5 lekcích. Každá lekce obsahuje cca 15minutové video, sadu 3 složitějších cvičení s nápovědou a 5 kratších testových otázek. Na konci každého okruhu je připraven test o 30 tematických otázkách. Na závěr kurzů má student k dispozici sadu testů simulujících ostré přijímací řízení, včetně časomíry a simulace záznamového archu.

30 + 30 lekcí včetně videa, cvičení a testů

Okruhy kurzu ČESKÝ JAZYK:

 • Grafická soustava a zvuková stránka jazyka
 • Tvarosloví
 • Tvoření slov a slovní zásoba
 • Skladba
 • Komunikační a slohová výchova
 • Literární výchova a porozumění textu

Okruhy kurzu MATEMATIKA:

 • Čísla
 • Výrazy a rovnice
 • Statistika a práce s daty
 • Geometrie
 • Konstrukční úlohy
 • Slovní úlohy

Obsah kurzu

01. ČJ - Grafická soustava a zvuková stránka jazyka Psací soustava a jazyk
02. ČJ - Grafická soustava a zvuková stránka jazyka Vztah mluvené a psané formy jazyka
03. ČJ - Grafická soustava a zvuková stránka jazyka Principy české psací soustavy
04. ČJ - Grafická soustava a zvuková stránka jazyka Principy české psací soustavy II.
05. ČJ - Grafická soustava a zvuková stránka jazyka Velká písmena
06. ČJ - Tvarosloví Stavba slov
07. ČJ - Tvarosloví Slovní druhy ohebné
08. ČJ - Tvarosloví Přídavná jména, zájmena, číslovky
09. ČJ - Tvarosloví Slovesa
10. ČJ - Tvarosloví Neohebné slovní druhy a vývojové tendence
11. ČJ - Tvoření slov a slovní zásoba Slovní zásoba a tvoření slov
12. ČJ - Tvoření slov a slovní zásoba Slovní význam a jeho struktura
13. ČJ - Tvoření slov a slovní zásoba Frazeologie
14. ČJ - Tvoření slov a slovní zásoba Slovníky
15. ČJ - Tvoření slov a slovní zásoba Tvoření slov, skupiny souhlásek – pravopis
16. ČJ - Skladba Věta a výpověď, typologie věty
17. ČJ - Skladba Stavba věty jednoduché
18. ČJ - Skladba Větné členy
19. ČJ - Skladba Nepravidelnosti větné stavby
20. ČJ - Skladba Souvětí
21. ČJ - Komunikační a slohová výchova, text a styl Pojem komunikace, text a komunikační výchova
22. ČJ - Komunikační a slohová výchova, text a styl Členění textu
23. ČJ - Komunikační a slohová výchova, text a styl Intertextualita, aluze, předpojatost
24. ČJ - Komunikační a slohová výchova, text a styl Stylistika
25. ČJ - Komunikační a slohová výchova, text a styl Slohové postupy a jejich modifikace
26. ČJ - Literární výchova, porozumění textům Poetika a stylistika, umělecká literatura
27. ČJ - Literární výchova, porozumění textům Textová výstavba literárního díla
28. ČJ - Literární výchova, porozumění textům Jazyk autora a jeho styl
29. ČJ - Literární výchova, porozumění textům Stylové normy krásné literatury
30. ČJ - Literární výchova, porozumění textům Interpretace literárního díla
31. MAT - Čísla Operace s čísly
32. MAT - Čísla Dělitelnost přirozených čísel
33. MAT - Čísla Zlomky a desetinná čísla
34. MAT - Čísla Mocniny a odmocniny
35. MAT - Čísla Převody jednotek
36. MAT - Výrazy a rovnice Výrazy
37. MAT - Výrazy a rovnice Počítání s mnohočleny
38. MAT - Výrazy a rovnice Lineární rovnice
39. MAT - Výrazy a rovnice Lineární rovnice II
40. MAT - Výrazy a rovnice Soustavy dvou lineárních rovnic
41. MAT - Pravděpodobnost, statistika, práce s daty Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, poměr, mapy
42. MAT - Pravděpodobnost, statistika, práce s daty Procenta a finance
43. MAT - Pravděpodobnost, statistika, práce s daty Funkce a její graf
44. MAT - Pravděpodobnost, statistika, práce s daty Statistické veličiny
45. MAT - Pravděpodobnost, statistika, práce s daty Práce s tabulkami a grafy
46. MAT - Geometrie Základní geometrické pojmy
47. MAT - Geometrie Shodnost a podobnost geometrických útvarů
48. MAT - Geometrie Trojúhelník a jeho vlastnosti
49. MAT - Geometrie Rovinné útvary
50. MAT - Geometrie Tělesa
51. MAT - Konstrukční úlohy Jednoduché konstrukční úlohy
52. MAT - Konstrukční úlohy Konstrukční úlohy s trojúhelníky
53. MAT - Konstrukční úlohy Konstrukční úlohy s čtyřúhelníky
54. MAT - Konstrukční úlohy Konstrukční úlohy s kružnicemi
55. MAT - Konstrukční úlohy Další, prostorové a kombinované konstrukční úlohy
56. MAT - Slovní úlohy Slovní úlohy řešené rovnicí
57. MAT - Slovní úlohy Slovní úlohy řešené soustavou dvou rovnic
58. MAT - Slovní úlohy Slovní úlohy s procenty a jednotkami
59. MAT - Slovní úlohy Strategické a kombinatorické slovní úlohy
60. MAT - Slovní úlohy Úvahové a logické slovní úlohy

Hodnocení kurzu

Jana N.

23.2.2018

Líbí se mi, že mám tady všechno učivo, které potřebuji na přijímačky, pěkně pohromadě. U všeho je video, ze kterého si pak mohu vytisknout výpisky. Dále tu jsou rozmanité úlohy připravující na přijímačky, s některými pomůže nápověda.

Petr H.

22.2.2018

Kurz je super, myslím, že mě dobře připraví na přijímačky. Doporučil jsem ho i kamarádům.

Lukáš V.

20.2.2018

Skvělý kurz. Nejdřív jsem se podíval na video s výkladem látky. Pak jsou cvičení s nápovědami, takže v prvních úlohách jsem dostal pomocnou ruku. No a nakonec jsou testové otázky, které vycházejí z testů u přijímaček.

Aneta G.

20.2.2018

Náhodou jsem narazila na tento e-learning. Je přehledný, pokrývá celé učivo druhého stupně a žáky bude bavit. Určitě ho své třídě doporučím.

Alena Ř.

17.2.2018

Výklady ve videích zahrnují všechnu potřebnou látku k přijímačkám a jsou pro mě rozhodně záživnější než výklady ve škole. Je možné si tak zábavnějším způsobem zopakovat učivo na zkoušky. Kurz navíc obsahuje také testy odpovídající těm, které pak budete psát u přijímaček.

Honza B.

16.2.2018

Brzy mě čekají přijímačky a hledal jsem, co by mně mohlo nejlépe pomoci se připravit. Zkusil jsem tento e-learning a svého rozhodnutí nelituji.

Adam B.

14.2.2018

Kurz nám ve třídě doporučila naše učitelka a zatím jsem s ním spokojený. Videa s výklady mě baví, navíc se u nich zobrazují i výpisky, které si pak mohu vytisknout. Dále jsou cvičení s nápovědami a testy dělané podle toho, co pak bude u přijímaček.

Naši lektoři

Kateřina Musilová
Mgr. Kateřina Musilová

Milovnice umění, literatury a cestování. Na střední škole vyučuje český jazyk a literaturu, historii, dějiny umění, profesní komunikaci a vede literární seminář. Je hodnotitelkou ústní i písemné části maturitní zkoušky.

Kateřina Musilová
Petr Glivický,
RNDr. Petr Glivický, Ph.D.

Matematik, pedagog, horolezec. Působil v USA na City University of New York či v Akademii věd ČR. V současnosti vyučuje matematiku a logiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a na Vysoké škole Ekonomické v Praze. Má však též zkušenosti s výukou matematiky na druhém stupni ZŠ. Dlouholetý lektor přípravných kurzů na přijímací zkoušky z matematiky a studijních předpokladů a autor úloh přijímačkových testů.

Petr Glivický,
Jana Štěchová
Mgr. Jana Štěchová

Středoškolská učitelka matematiky a tělocviku, vyznavačka sportů v přírodě, skautka. Učila na osmiletém gymnáziu a střední zdravotnické škole, nyní se kromě své rodiny věnuje také přípravě výukových materiálů.

Jana Štěchová

Reference

Kurz nabízí zopakování učiva atraktivní formou, navíc z pohodlí vašeho domova. Obsahuje nejen základní teoretické informace, ale také procvičování a závěrečné testy. Díky tomu je kurz maximálně efektivní.

 

Videokurz nabízí komplexní přípravu na přijímací zkoušky. Žáci si mají možnost zopakovat učivo v předepsaném rozsahu, nic míň, ale hlavně nic víc - pozornost je soustředěna na látku, která se v přijímacích zkouškách objeví.

 

Matematika má tu nevýhodu, že když z ní nějakou část zapomenete, bude vám v některé jiné části chybět. Lekce v tomto kurzu vám pomohou si všechny základní poznatky z matematiky osvěžit tak, abyste se dalšího studia nemuseli bát.

 
Máš zakoupený poukaz ze školy?
Zavřít
Upozornění
Zavřít
Registrace

Stačí se zaregistrovat na náš portál a můžeš se podívat na ukázky všech našich kurzů.

Informace

Bohužel, ještě pro Vás nemáme připravené výukové rozhraní, kde byste se mohli podívat na to, jak výuka probíhá.

Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku
599s DPH

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík