Vyzkoušet zdarma 226 256 081 E-shop

Přijímačky z českého jazyka 9

Přijímačky z českého jazyka 9

Přijímačky z českého jazyka 9

Kód: PCJ9

Popis

Tento kurz Vás připraví na přijímací zkoušku z českého jazyka na střední školy 2020. Je přehledně rozdělen do 6 okruhů po 5 lekcích. Čeká  Vás tak 30 lekcí s videi a testy, ve kterých si postupně zopakujete veškeré učivo češtiny ze základní školy. Kurz Vás zároveň připraví ke studiu na střední škole.


Délka licence

508 dnů

Ukázka

299 Kč s DPH

247 Kč bez DPH

Popis kurzu

Kurz klade důraz na hloubkové zopakování  učiva českého jazyka v 9. ročníku ZŠ oblíbenou a zábavnou formou videí.  Obsažené sady cvičení a testů studenta následně připraví na typologii  úloh, se kterými se setká v přijímacím řízení.

Kurz  je rozdělen do 6 tematických okruhů po 5 lekcích. Každá lekce obsahuje  cca 15minutové video, sadu 3 složitějších cvičení s nápovědou a 5 kratších testových otázek. Na konci každého okruhu je připraven test o 30 tematických otázkách. Na závěr kurzu má student k dispozici sadu testů simulujících ostré přijímací řízení, včetně časomíry a simulace záznamového archu. 

30 lekcí včetně videa, cvičení a testů

Okruhy kurzu:

  • Grafická soustava a zvuková stránka jazyka
  • Tvarosloví
  • Tvoření slov a slovní zásoba
  • Skladba
  • Komunikační a slohová výchova
  • Literární výchova a porozumění textu

Obsah kurzu

01. Grafická soustava a zvuková stránka jazyka Psací soustava a jazyk
02. Grafická soustava a zvuková stránka jazyka Vztah mluvené a psané formy jazyka
03. Grafická soustava a zvuková stránka jazyka Principy české psací soustavy
04. Grafická soustava a zvuková stránka jazyka Principy české psací soustavy II.
05. Grafická soustava a zvuková stránka jazyka Velká písmena
06. Tvarosloví Stavba slov
07. Tvarosloví Slovní druhy ohebné
08. Tvarosloví Přídavná jména, zájmena, číslovky
09. Tvarosloví Slovesa
10. Tvarosloví Neohebné slovní druhy a vývojové tendence
11. Tvoření slov a slovní zásoba Slovní zásoba a tvoření slov
12. Tvoření slov a slovní zásoba Slovní význam a jeho struktura
13. Tvoření slov a slovní zásoba Frazeologie
14. Tvoření slov a slovní zásoba Slovníky
15. Tvoření slov a slovní zásoba Tvoření slov, skupiny souhlásek – pravopis
16. Skladba Věta a výpověď, typologie věty
17. Skladba Stavba věty jednoduché
18. Skladba Větné členy
19. Skladba Nepravidelnosti větné stavby
20. Skladba Souvětí
21. Komunikační a slohová výchova, text a styl Pojem komunikace, text a komunikační výchova
22. Komunikační a slohová výchova, text a styl Členění textu
23. Komunikační a slohová výchova, text a styl Intertextualita, aluze, předpojatost
24. Komunikační a slohová výchova, text a styl Stylistika
25. Komunikační a slohová výchova, text a styl Slohové postupy a jejich modifikace
26. Literární výchova, porozumění textům Poetika a stylistika, umělecká literatura
27. Literární výchova, porozumění textům Textová výstavba literárního díla
28. Literární výchova, porozumění textům Jazyk autora a jeho styl
29. Literární výchova, porozumění textům Stylové normy krásné literatury
30. Literární výchova, porozumění textům Interpretace literárního díla

Hodnocení kurzu

Petr H.

22.2.2018

Kurz je super, myslím, že mě dobře připraví na přijímačky. Doporučil jsem ho i kamarádům.

Lukáš V.

20.2.2018

Skvělý kurz. Nejdřív jsem se podíval na video s výkladem látky. Pak jsou cvičení s nápovědami, takže v prvních úlohách jsem dostal pomocnou ruku. No a nakonec jsou testové otázky, které vycházejí z testů u přijímaček.

Aneta G.

20.2.2018

Náhodou jsem narazila na tento e-learning. Je přehledný, pokrývá celé učivo druhého stupně a žáky bude bavit. Určitě ho své třídě doporučím.

Honza B.

16.2.2018

Brzy mě čekají přijímačky a hledal jsem, co by mně mohlo nejlépe pomoci se připravit. Zkusil jsem tento e-learning a svého rozhodnutí nelituji.

Naši lektoři

Kateřina Musilová
Mgr. Kateřina Musilová

Milovnice umění, literatury a cestování. Na střední škole vyučuje český jazyk a literaturu, historii, dějiny umění, profesní komunikaci a vede literární seminář. Je hodnotitelkou ústní i písemné části maturitní zkoušky.

Kateřina Musilová
Jana Štěchová
Mgr. Jana Štěchová

Středoškolská učitelka matematiky a tělocviku, vyznavačka sportů v přírodě, skautka. Učila na osmiletém gymnáziu a střední zdravotnické škole, nyní se kromě své rodiny věnuje také přípravě výukových materiálů.

Jana Štěchová
Petr Glivický,
RNDr. Petr Glivický, Ph.D.

Matematik, pedagog, horolezec. Působil v USA na City University of New York či v Akademii věd ČR. V současnosti vyučuje matematiku a logiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a na Vysoké škole Ekonomické v Praze. Má však též zkušenosti s výukou matematiky na druhém stupni ZŠ. Dlouholetý lektor přípravných kurzů na přijímací zkoušky z matematiky a studijních předpokladů a autor úloh přijímačkových testů.

Petr Glivický,

Reference

Kurz nabízí zopakování učiva atraktivní formou, navíc z pohodlí vašeho domova. Obsahuje nejen základní teoretické informace, ale také procvičování a závěrečné testy. Díky tomu je kurz maximálně efektivní.

 

Videokurz nabízí komplexní přípravu na přijímací zkoušky. Žáci si mají možnost zopakovat učivo v předepsaném rozsahu, nic míň, ale hlavně nic víc - pozornost je soustředěna na látku, která se v přijímacích zkouškách objeví.

 

Matematika má tu nevýhodu, že když z ní nějakou část zapomenete, bude vám v některé jiné části chybět. Lekce v tomto kurzu vám pomohou si všechny základní poznatky z matematiky osvěžit tak, abyste se dalšího studia nemuseli bát.

 
Máš zakoupený poukaz ze školy?
Zavřít
Upozornění
Zavřít
Registrace

Stačí se zaregistrovat na náš portál a můžeš se podívat na ukázky všech našich kurzů.

Informace

Bohužel, ještě pro Vás nemáme připravené výukové rozhraní, kde byste se mohli podívat na to, jak výuka probíhá.

Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku
299s DPH

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík